Thang không phòng máy

 • 0.00VND
  Mã hiệu LCA
  Thương hiệu HITACHI - Nhật Bản
  Loại Thang tải khách, Không phòng máy
  Tải trọng (kg) 450 ~ 2000
  Tốc độ (m/s) 1.0 ~ 1.75
  Số điểm dừng tối đa (stops) 32
  Hành trình tối đa (m) 90
  Xuất xứ sản xuất tại nhà máy Hitachi Trung Quốc
  Bảo hành chính hãng 12 tháng từ HITACHI Việt Nam
  Bảo trì chính hãng 12 tháng từ HITACHI Việt Nam
  Hotline 090 118 1060 - 094 800 1060
   
 • 0.00VND
  Mã hiệu OUG ON1
  Thương hiệu HITACHI - Nhật Bản
  Loại Thang tải khách, Không phòng máy
  Tải trọng (kg) 630 ~ 2000
  Tốc độ (m/s) 1.0 ~ 2.5
  Số điểm dừng tối đa (stops) 36
  Hành trình tối đa (m) 120
  Xuất xứ sản xuất tại nhà máy Hitachi Thái Lan
  Bảo hành chính hãng 12 tháng từ HITACHI Việt Nam
  Bảo trì chính hãng 12 tháng từ HITACHI Việt Nam
  Hotline 090 118 1060 - 094 800 1060
 • 0.00VND
  Mã hiệu UAG - SN1
  Thương hiệu HITACHI - Nhật Bản
  Loại Thang máy tải khách, Thang máy Bệnh viện, không phòng máy
  Tải trọng (kg) 630 ~ 1600
  Tốc độ (m/s) 1.0 ~ 1.75
  Số điểm dừng tối đa (stops) 24
  Hành trình tối đa (m) 80
  Xuất xứ sản xuất tại nhà máy Hitachi Thái Lan
  Bảo hành chính hãng 12 tháng từ HITACHI Việt Nam
  Bảo trì chính hãng 12 tháng từ HITACHI Việt Nam
  Hotline 090 118 1060 - 094 800 1060
0788 63 6660
0788 63 6660